Galaxa Pharma ⎟CVR 33871902 ⎟Korskildelund 6 ⎟ DK-2670 Greve ⎟info@crescina.dk ⎟ T: 70 70 73 37

GRATIS LEVERING I DANMARK

Forskel på HÅRTAB og HÅRUDTYNDING


Grundlæggende for forståelsen af det unikke i Crescina, er forskellen mellem hårtab og hårudtynding.

Hårtab er et fænomen der viser sig ved at håret løsrives fra hårsækken. Lider du af hårtab vil du genkende sætninger som: “Jeg finder mange hår på kammen, på børsten, på skuldrene når jeg reder håret, på hovedpuden når jeg sover, i håndvasken, i brusekabinen når jeg vasker mit hår osv…

Forskel på HÅRTAB og HÅR UDTYNDING

Derimod er hårudtynding en tilstand, der begrundes ved manglende eller ringe hårgenvækst når det falder af (også ikke tydeligt) som viser sig ved en lavere hårtæthed i forhold til den normale hårbund på hele hovedet eller på præcise områder der defineres “hårudtyndede områder”. Hvis du lider af hårudtynding genkender du formodentlig sætninger som: “Jeg kan se tomme områder mellem hårene, jeg har fået steder med lidt hår, jeg har ikke mere den store manke som før i tiden osv…”

Årsagerne bag hårudtynding og hårtab er forskellige og kan blandt andet forklares via hårets vækstcyklus, hvor forskellige ubalancer skaber forskellige former for hårudtynding og/eller hårtab.

Crescina går ind og påvirker hårrødder og hårsække i forhold til den ubalance der er mellem hårets vækstfaser.

>> se mere om ubalance i hårets vækstfaser og vækstcyklus <<

Forskellen på behandlingerne CRESCINA COMPLETE (ANTI HÅR-TAB) og CRESCINA RE-GROWTH (GENVÆKST)”

Crescina findes i 2 varianter; CRESCINA RE-GROWTH (Genvækst) og CRESCINA COMPLETE (Anti-hårtab), hvor behandling er tilpasset den opstået ubalance i hårets vækstcyklus.

CRESCINA RE-GROWTH (Genvækst) sigter mod at fremme hårets fysiologiske vækst i udtyndede områder, ved at fremme aktiviteten i hårsækkene, booste og stimulerer hårets naturlige vækst.  Denne er variant er til behandling af hårudtynding.

CRESCINA COMPLETE (Anti-hårtab) består af CRESCINA RE-GROWTH (Genvækst) suppleret med en behandling der sigter mod at bremse løsrivelsen af allerede eksisterende hår.  Denne variant er til dig der lider af hårtab eller samtidig hårtab og hårudtynding.

>>Virkning og behandling af de 2 varianter er illusteret nedenfor<<

Forskel på HÅRTAB og HÅR UDTYNDING


I dag har Crescina Genvækst opnået succes hos tusindvis af brugere. Det kan interviews med 7.300 forbrugere vidne om, hvor 85% erklærer sig tilfredse med resultaterne af den opnåede genvækst.

* Vi kan ikke garantere, at andre vil opnå tilsvarende resultater da årsagen til hårtab og hårudtynding er individuelt betinget.


Crescina - Hårudtyndingsstadier


Crescina er for begge varianter udviklet i 3 forskellige styrker tilpasset forskellige grader af hårudtyndingen og hårtab. Yderligere er Crescina delt op i produktversioner for mænd og kvinder.

Valg af rette styrker er tilpasset Hamiltons Internationale skala for mænd og Ludwig skalaen for kvinder.

Dossering 200 til begyndende stadier af hårudtynding (let hårudtynding)crescina dossering 200
Dosering 500 til mellemstadier af hårudtynding (meget hårudtynding)crescina dossering 500
Dosering 1300  til fremskredne stadier af hårudtynding (begyndende skaldethed)crescina dossering 1300

crescina hairloss stop

* Vi kan ikke garantere, at andre vil opnå tilsvarende resultater da årsagen til hårtab og hårudtynding er individuelt betinget.

VINTERTILBUD - SPAR op til 50% | DAG-TIL-DAG-LEVERING | Gratis levering Luk